Storskogen Est. 1888
Storskogen är ett högt beläget bostadsområde. Stadsdelen är känd för sin K-märkta lamellhusring, höghuset Tändsticksasken och de nyligen uppförda Tuletornen. Här finns torg, skola, tunnelbana och Storskogsparken.

Blogginlägg

18Feb
Grind eller övervakningskameror
Centrala Sundbyberg

Jag har tidigare skrivit om de problem som gångtunneln mellan Landsvägen och Järnvägsgatan/ Stationsgatan har och den lösning på problemet staden presenterade. Nämligen att bland annat belägga gångtunneln med grindar mellan 23-06.  Läs mer om det här. Kameraövervakning av tunneln Nu har moderaterna lämnat in ett förlag för hanteringen av gångtunneln mellan Landsvägen och Järnvägsgatan/ …

17Feb
Trafikläget vid Löfströms allé
Centrala Sundbyberg, Nya stadskärnan

Trafikverkets förberedande arbeten pågår för fullt i Sundbyberg. Här kommer en liten uppdatering om vad som händer i området. Vi har tidigare skrivit om gång och cykelbanan över Löfströmsbron. Vill man komma till Bällstaån och Marabouparken så finns en temporär gång och cykelbana. Gång och cykeltrafiken är omdirigerad till under Löfströmsbron om man vill ta …

14Feb
Biltrafikens vara eller icke vara
Allmänt

Till 2030 förväntas Sundbybergs befolkning att öka avsevärt. Enligt Sundbybergs översiktsplan säger prognosen att invånarantalet år 2030 är beräknat till 80.000. Enligt Sundbyberg stads Hållbarhetspolicy om resande prioriteras gång, cykel och kollektivtrafik när det kommer till tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet i gaturummet. Stadens Mobilitetsprogram (ett styrande dokument med strategier för hållbart resande) beskriver inriktningen av …

12Feb
Sverige har byggt de kontor som behövs
Allmänt

I förra veckan skrev DN debatt artikeln ”Alla kontor som behövs i Sverige är redan byggda” I artikeln skriver författarna om att de befintliga lokalerna behöver omfördelas och anpassas för att möta nya behov. Här uppmanas regeringen till att se över regelverken för att motverka lokalsvinnet. Artikeln pekar på nya flexibla affärsmodeller för att minska …

10Feb
TalangAkademin – en enklare väg till jobb!
Allmänt, Hallonbergen

TalangAkademin är ett icke vinstdrivande samverkansprojekt med fastighetsbolag och med stöd från Tillväxtverket. Målet med projektet är att bidra till ett bättre samhälle genom att förmedla praktik och bygga arbetslivserfarenhet för nyanlända, ungdomar, personer med funktionsvariation och som står långt ifrån arbetsmarknaden. I Sundbyberg finns verksamheten i Hallonbergen Centrum och här träffar sökande praktikanter koordinatorn …

Öppna bloggen