Storskogen Est. 1888
Storskogen är ett högt beläget bostadsområde. Stadsdelen är känd för sin K-märkta lamellhusring, höghuset Tändsticksasken och de nyligen uppförda Tuletornen. Här finns torg, skola, tunnelbana och Storskogsparken.

Blogginlägg

2Dec
Förvaltaren & HSB bygger tillsammans
Ör

140 nya nya bostäder planeras längs Ursviksvägen mellan Hallonbergen och Ör. Projektets namn Klockstapeln kommer från klockstapeln som står där idag. Se klockstapeln här. Läs mer om Klockstapeln i vårt tidigare inlägg om utvecklingsområdet. Det kommer att bli fyra huskroppar i trä som kommer att smälta in i tallskogen. Varje hus kommer att ha en …

29Nov
4000 nya bostäder i Hallonbergen och Ör
Centrumutvecklingarna, Hallonbergen, Ör

Igår höll Sundbyberg stad öppet hus i Hallonbergen centrum. Tillsammans med Förvaltaren, Wallenstam och Balder informerades det om de pågående och planerade stadsutvecklingsprojekten i Hallonbergen och Ör. Filippa Blomberg från staden höll en presentation om några av de större projekten. Hon gav åhörarna en kort historisk genomgång om de två stadsdelarna samt en inblick i …

27Nov
Sundbybergs båtklubb och framtiden
Allmänt, Centrala Sundbyberg

Visste du att Sundbybergs båtklubb (SBK) är Mälarens äldsta båtklubb, till och med äldre än Sundbyberg. Klubbens hamnområde är beläget vid Bällstaån intill Marabouparken, men har inte alltid funnits där. Båtklubbens första bryggor anlades i nuvarande Lilla Alby och 1940 flyttade de till den nuvarande platsen. Men snart är det dags för en ny flytt, …

22Nov
Ny rondell vid Löfströms allé
Centrala Sundbyberg, Nya stadskärnan

Löfströmsbron Som du kanske har märkt så har Trafikverket stängt av ett körfält över Löfströmsbron. Det är nu ett körfält öppet i vardera körriktning. Trafikverket har även byggt en tillfällig rondell vid Löfströms allé och korsningen Järnvägsgatan. Det kan upplevas som rörigt på platsen och det utförs arbeten med att få upp sergeanter och pilar …

10Nov
Trafikverkets förberedande arbeten på Stationsgatan
Centrala Sundbyberg, Nya stadskärnan

Som du säkert redan vet så ska Sundbyberg få en ny stadskärna. Järnvägen som idag går igenom Sundbyberg ska grävas ned i tunnelrör, och öppna för en ny stadsmiljö utan spåren som en barriär.  Projektet kommer att pågå under flera års tid och nu har arbeten med att flytta ledningar påbörjats på bl.a. Stationsgatan. För …

Öppna bloggen