Samarbeten

Samarbeten

Alltomsundbyberg strävar efter långsiktiga och hållbara samarbeten. Som samarbetspartner och sponsor till Alltomsundbyberg erbjuds varumärkesexponering i våra kanaler (Instagram, YouTube och blogg) och medarbetarengagemang genom olika projekt.

Alltomsundbyberg har sedan 2015 byggt upp en plattform på Instagram, Facebook och bloggen. Vi växer organiskt och har för närvarande över 2400 följare. Månadsvis växer vi med ca 40 nya följare och fortsätter att växa stadigt med ett långsiktigt och hållbart tänk kring våra kanaler. På Facebook får våra artiklar stort engagemang och kommentarer. Våra följare är generellt en målgrupp som engagerar sig i stadsutvecklingen i Sundbyberg. Det är därför viktigt för oss att de vi samarbetar med har samma värdegrund och hållbart tänk.

Alltomsundbyberg riktar sig mot stadsutvecklingen i Sundbyberg. Vi rapporterar om Sundbybergs arkitektur, infrastruktur och kulturliv. Staden är i en expansiv fas och växer så det knakar. Sundbyberg kommer att genomgå en extensiv stadsutveckling kopplad till nergrävningen av järnvägen och alla nybyggnationer. Vidare genomgår Rissne, Hallonbergen och Ör en omfattande befolkningsökning i och med flera byggnadsprojekt. Med det sagt så är Alltomsundbyberg engagerade långsiktigt genom att följa utvecklingen i kommunen.

Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av ett samarbet.

Tidigare samarbetspartners