Från bloggen

6 Nov 2017
Världens mest hållbara stadsdel. Norra Kymlinge

Bidragen inlämnade och utvärderade. De tre koncepten som gick vidare i den internationella workshop ”Doughnut D...

22 Maj 2017
Hur bygger man stad inom de planetära gränserna?

Vasakronan tar nya tag om att väcka liv i Norra Kymlinge, som är den del av stadsdelen som inte ingår i Igelbäckens n...

15 Maj 2017
Vasakronans nya tag om Norra Kymlinges exploatering

Vår nordligaste stadsdel utgör 20% av stadens yta men endast en handfull är bosatta här. Kymlinge är ett högklassigt...

7 Jul 2016
Betesmarkerna i Ursvik/Kymlinge får artrikare flora

I Igelbäckens naturreservat ligger Läderbacka stall. Här kan du se delar av de betesmarker som betas av hästar f...

22 Jun 2016
Banvallen i naturreservatet bär en historia från något helt annat

Krutbanan är en gammal militär banvall som går igenom Igelbäckens naturreservat i öst-västlig riktning. Järnvägen, so...

2 Dec 2015
Så här såg Kymlinge ut för 3000 år sedan

I staden finns äldre hus från så tidigt som 1800-talet och stadsdelar omnämnda sedan 1300-talet. I Kymlinge natu...